Mi smo ponosni lastniki avtomatizirane in okolju prijazne proizvodnje dekorativnega kamna na Hrvaškem.

Po desetletni ročni proizvodnje dekorativnih oblog Rustik kamen je na začetku leta 2018 z delom začel nov in najsodobnejši obrat za proizvodnjo dekorativnega kamna.

S tem novim obratom se je začelo za naše podjetje novo obdobje, ki se ga zelo veselimo. Izboljšanje kakovosti, povečanje zmogljivosti, hitrejša dobava… to je le nekaj prednosti tovrstne proizvodnje.

Tvrtka Rustik kamen d.o.o. kao proizvođač dekorativnog kamena je opredijeljen za primjenu međunarodno prepoznatljivog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, čime iskazujemo težnju za trajnim poboljšavanjem kvalitete svojih proizvoda i procesa te odnosa prema okolišu. Proizvode koje isporučujemo nastojimo da uvijek budu sukladni zahtjevima kupaca te međunarodnih i nacionalnih propisa i normi. Isto tako naši proizvodi posjeduju i certifikate IGH (Institut građevinarstva Hrvatske) kao dokaz da je proizvod ispitan, a rezultati ispitivanja su uvijek dostupni na uvid na Vaš zahtjev. Još jedan dokaz da je proizvod ocijenjen i da ispunjava sve zahtjeve EU-a u području sigurnosti, zdravlja i okoliša je posjedovanje CE certifikata.