Dodaci su nezaobilazni dijelovi svakog objekta. Pokrovne ploče zidova, kape stupova i okapi potrebni su kako bi upotpunili i sa stilom dekorirali svaki projekt u kojem je korišten dekorativni kamen.